Das Rennen um den Upper Class Twit of the year hat er schon gewonnen... n/t